Зеленчуци

Бърза поръчка
* показва се броят на поръчките за последните 30 дни

Най-продавани

100 г
2.80 лв.
1 връзка
1.80 лв.
100 г
2.80 лв.
1 бр.
2.50 лв.
1 бр.
2.00 лв.
1 връзка
2.00 лв.
2.20 лв.
1 кг
1.70 лв.
3.60 лв.
1 връзка
2.70 лв.

100 г
3.35 лв.

1 бр.
2.20 лв.

1 кг
3.75 лв.

6.25 лв.

3.60 лв.

1 бр.
2.50 лв.

1 връзка
2.50 лв.

100 г
2.80 лв.

20.00 лв.

1 бр.
7.00 лв.

2.20 лв.

2.20 лв.


100 г
2.80 лв.

200 г
6.80 лв.

1 бр.
2.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

1 бр.
2.50 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1.65 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 кг
2.50 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1.50 лв.

14.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

1 кг
1.70 лв.

1 кг
3.00 лв.

3.50 лв.