Зеленчуци

Бърза поръчка
100 г
2.50 лв.40 г
2.70 лв.

1 бр.
17.70 лв.

1 връзка
1.90 лв.

1 връзка
1.35 лв.

1 връзка
1.35 лв.

1 връзка
1.50 лв.

200 г
3.50 лв.

1 връзка
3.00 лв.

200 г
3.00 лв.

1 връзка
2.70 лв.

1 връзка
1.70 лв.

5.00 лв.


1 бр.
1.40 лв.

40 г
2.70 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

1 връзка
1.80 лв.

1 бр.
11.50 лв.

1 бр.
10.15 лв.

1 бр.
13.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

250 г
4.00 лв.

1 кг
8.00 лв.