Зеленчуци

Бърза поръчка
* показва се броят на поръчките за последните 30 дни

Най-продавани

1 връзка
1.00 лв.
1 кг
1.70 лв.
1 връзка
1.60 лв.
1 връзка
1.80 лв.
1 връзка
1.50 лв.
1 бр.
2.00 лв.
1 връзка
2.70 лв.
1 връзка
2.00 лв.
1 кг
3.80 лв.

1 бр.
7.00 лв.

1 връзка
2.70 лв.

1 бр.
7.00 лв.

2.20 лв.

2.20 лв.

1 връзка
1.90 лв.

7.00 лв.

1 кг
3.50 лв.

1 бр.
2.00 лв.

1.65 лв.

1 кг
1.20 лв.

1 връзка
1.60 лв.

14.00 лв.

1 връзка
1.50 лв.

2.30 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1.50 лв.

14.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

0.5 кг
5.00 лв.

1 кг
1.70 лв.

3.50 лв.

1 връзка
3.00 лв.

1 връзка
1.00 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 връзка
2.00 лв.

3.50 лв.