Качество

Производителите, които членуват в Кооперация Хранкооп - София са регистрирани според законовите изисквания към съответната дейност. Всички те отглеждат и произвеждат чиста храна, и прилагат екологични и здравословни практики за отглеждане и производство на плодове, зеленчуци, билки, подправки, млечни и месни продукти, мед, хляб, вино и други преработени продукти.

Изискваме и се стремим да работим само с производители, които имат отговорно отношение към почвите, природата, човешкото здраве и местните общности. Всички те са ферми с отворени врати, което означава, че са готови да приемат посещения от потребителите. Много от тях са със сертификат за биологично производство, макар че нашите изисквания понякога са дори по-високи от позволеното според държавните стандарти.

Има случаи, в които разпоредбите у нас допускат употребата на определени вещества/съставки, а в Хранкооп сме възприели влагането им за нежелателно. Например, държим месните да не съдържат нитритна сол, хлябът да е с квас и т.н.

Петстепенен контрол:

Доверие - доверието е основополагащ принцип в Хранкооп София. Вярваме, че без доверие помежду ни, никакви документи и сертификати не вършат работа.

 1. Документи
  Всеки производител подава съответните документи при кандидатстването си за включване при нас и ги подновява на годишна база. Копия от всички документи се съхраняват в картотеката на Хранкооп.
 2. Посещения на място
  Периодично посещаваме стопанствата и производствените помещения на нашите производители. С това целим по-доброто им познаване и представяне пред потребители, институции, медии и др. С предварителна уговорка, всеки потребител също може да посети избран от него производител.
 3. Лабораторни тестове
  Периодично правим изследвания на избрани категории продукти. В допълнение, производителите на определени категории продукти са задължени по закон да правят регулярни тестове - например млечните и пчелните. Резултатите ни се предоставят своевременно.
 4. Вътрешно-производителски контрол
  Една от причините и едно от предизвикателствата да си член на Кооперацията.
 5. Потребителски контрол
  Насърчаваме нашите потребители да задават въпроси и да се възползват максимално от директния контакт с производителите. Обратната връзка е изключително важна и ценна за развитието на Хранкооп София. Под всеки артикул имате възможност да задавате въпроси и да коментирате продукти, които ви интересуват или вече сте опитали. Екипът ни е винаги насреща да ви посъветва в избора ви, а когато се налага - и да приеме рекламация!