Политика за поверителност

Във физическите магазини на Хранкооп, фермерските пазари, на електронната платформа (coop.hrankoop.com) и на сайта на Хранкооп (www.hrankoop.com) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на фермерски храни и натурални продукти от България, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Създаването на общности от потребители и производители, опазването на околната среда и подобряването на качеството на живот на обществото, в което живеем, е наша мисия. За да осъществяваме тази мисия, ние използваме и поддържаме онлайн информационни платформи, чрез които предоставяме информация за дейностите на Хранкооп, новини, информация за продукти и събития и др.

Администратор на личните данни ("Администраторът"), обработвани от Хранкооп e "Хранкооп Маг" ЕООД, ЕИК: BG204189383, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул. "Дондуков" № 5, вх.3, ап. 27.

Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

 1. Данни за профилите Ви в платформите на Хранкооп, които се създават за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на тази платформа: coop.hrankoop.com ("Общите условия"):
  • Лично и фамилно име;
  • Имейл адрес;
  • Парола
    
 2. Данни за онлайн поръчка през онлайн платформата "coop.hrankoop.com", направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
  • Лично и фамилно име на лицето за доставка;
  • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
  • Телефон за доставка;
  • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  • Начин на доставка;
  • Начин на плащане;
  • Номер на поръчка;
  • Сума за плащане;
  • Статус на плащане;
  • Статус на доставката;
    
 3. Данни за членове на кооператива, получени при сключване на неформален или формален договор с Администратора за издаване на карта "Асоцииран член", с която се ползва отстъпка при поръчки:
  • Лично и фамилно име;
  • Имейл адрес;
  • Телефон за връзка;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие - самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

 1. Данни за профила Ви в платформата "coop.hrankoop.com":
  • Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;
    
 2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на сайта Hrankoop.com или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар и други форми на комуникация и/или изразяване:
  • Лично и фамилно име;
  • Имейл адрес;
  • Телефонен номер.
    
 3. Данни за поръчка през платформата coop.hrankoop.com:
  • История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

 1. Данни за профила Ви в coop.hrankoop.com:
  • Лично и фамилно име;
  • Имейл адрес;
    
 2. Данни за онлайн поръчкa през coop.hrankoop.com:
  • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
  • Телефон за доставка;
  • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  • Начин на доставка;
  • Начин на плащане;
  • Номер на поръчка;
  • Сума за плащане;
  • Статус и история на плащанията;
  • Статус и история на доставките;
  • История на поръчките;
    
 3. Данни за поръчка на място:
  • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  • лично и фамилно име на лицето за доставка;
  • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
  • Телефон за доствка;
  • Начин на доставка;
  • Начин на плащане;
  • Статус на плащане;
  • Статус на доставката;
    
 4. Данни за асоциирани членове
  • Лично и фамилно име;
  • Имейл адрес;
  • Телефон за връзка;

Цели на обработката на личните данни

 1. Данните за профила Ви в coop.hrankoop.com се обработват за целите на:
  • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
  • Доставка на поръчани продукти;
  • Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  • Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
  • Автентикация при влизане в профила Ви;
  • Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
  • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
    
 2. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:
  • Доставка на поръчани храни и продукти;
  • Информиране на клиенти във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  • Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки;
    
 3. Данните за онлайн поръчка през coop.hrankoop.com се обработват за целите на:
  • Доставка на поръчани храни и продукти;
  • Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  • Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
  • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  • Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
    
 4. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
  • Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
  • Осъществяване на комуникация с Вас;
    
 5. Данните за асоциирани членове (лоялни клиенти) се обработват за целите на:
  • Изпълнение на договорни задължения за прилагане на отстъпка от цената при поръчки;
  • Удостоверяване и идентификация на качеството "асоцииран член" и изхождащите от това права;

Данните се обработват за следните срокове:

 1. Данни, предоставени на договорно основание:
  • Данни за профила - до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на платформите или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
  • Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
  • Данни за асоциирани членове - до прекратяване на договора.
    
 2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
   
 3. Данни, предоставени въз основа на съгласие - до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на платформите;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения - до тяхното приключване.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

 1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
  • По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
    
 2. Право на коригиране на неточни лични данни
  • Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;
    
 3. Право на изтриване ("Право да бъдеш забравен") в следните случаи:
  • Отпадане на необходимостта от обработка;
  • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
  • Незаконна обработка на данни;
  • Законово задължение за изтриване;
  • Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
    
 4. Право на ограничаване на обработването, когато:
  • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
  • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
  • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

   В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
    
 5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
  • предоставяме данните директно на Вас; или
  • при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
    
 6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
  • Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.
    
 7. Право да възразите срещу директния маркетинг:
  • Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
    
 8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използване на "бисквитки"

Относно данните, съдържащи се в "бисквитките" на coop.hrankoop.com, можете да се информирате от нашата Политика за използване на "бисквитки".