Нови продукти

Бърза поръчка
* показва се броят на поръчките за последните 30 дни
300 г
7.00 лв.

300 г
6.50 лв.


1 връзка
2.70 лв.

100 г
3.35 лв.

80 г
4.50 лв.

1 бр.
6.00 лв.

1 бр.
2.50 лв.

1 бр.
12.50 лв.

1 бр.
12.50 лв.

1 бр.
12.50 лв.

1 бр.
10.00 лв.

1 бр.
10.00 лв.

1 бр.
10.00 лв.

1 бр.
6.25 лв.

1 бр.
12.50 лв.

1 бр.
2.20 лв.

1 кг
3.75 лв.

6.25 лв.

30 г
2.70 лв.

1000 г
22.50 лв.


200 г
7.00 лв.

30 г
2.70 лв.

1 бр.
5.00 лв.

1 бр.
5.00 лв.

1 бр.
5.00 лв.

1 бр.
5.00 лв.

1 бр.
5.00 лв.

1 бр.
5.00 лв.

1 бр.
5.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

1 бр.
2.50 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 бр.
5.00 лв.