Популярни продукти този месец

Бърза поръчка

580 мл
2.65 лв.

1.90 лв.

2.40 лв.

10 бр.
6.00 лв.

1 кг
7.00 лв. 9.50 лв.

3.50 лв. 3.80 лв.

580 мл
3.20 лв.

1 бр.
1.10 лв.


580 мл
4.30 лв.

1 връзка
2.50 лв.

16.00 лв.

1 кг
6.00 лв.

1.75 лв.

5.40 лв.

1.00 лв.


100 г
1.80 лв.

2.20 лв.

5.00 лв.


500 г
5.85 лв.


1 бр.
3.05 лв.

1 кг
4.80 лв.

3.50 лв.

9.35 лв.

0.6 кг
14.40 лв.

1 кг
10.80 лв.

1 кг
6.00 лв.

1 кг
4.00 лв.

0.5 кг
6.00 лв.


200 г
6.40 лв.

1 кг
5.00 лв.

500 г
4.65 лв.


4.35 лв.


5.60 лв.

1 кг
4.50 лв.

0.6 кг
12.00 лв.