Популярни продукти този месец

* показва се броят на поръчките за последните 30 дни
2.50 лв.

1 кг
3.50 лв.

1 кг
2.50 лв.

10 бр.
6.00 лв.

500 г
4.70 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 връзка
1.00 лв.

2.50 лв. 3.00 лв.

1 връзка
1.00 лв.

1 кг
1.50 лв.

5.20 лв.

1 кг
3.00 лв.

3.00 лв.

5.00 лв.

500 г
5.50 лв.

1 кг
4.00 лв.

3.50 лв.

1 кг
1.70 лв.

12 бр.
3.60 лв.

1 връзка
2.00 лв.

580 мл
2.40 лв. 2.66 лв.

7.50 лв. 8.80 лв.

1 връзка
1.50 лв.

8.00 лв.

1 връзка
3.00 лв.

340 г
2.40 лв. 2.70 лв.

500 г
5.50 лв.

16.70 лв.

13.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1 кг
4.00 лв.

4.00 лв.

6 бр.
3.60 лв.

8.35 лв.

1 бр.
1.00 лв.

1 кг
3.00 лв.