Популярни продукти този месец

Бърза поръчка
2.40 лв.

10 бр.
6.00 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 бр.
2.60 лв.

580 мл
2.65 лв.

100 г
2.40 лв.

2.45 лв.

0.1 кг
2.60 лв.

2.70 лв.

5.40 лв.

500 г
5.85 лв.

580 мл
4.30 лв.

1 бр.
2.30 лв.

1 кг
4.50 лв.

1 връзка
1.50 лв.


1 бр.
3.05 лв.

1 връзка
3.00 лв.

0.4 кг
8.80 лв.

1 кг
4.50 лв.

150 г
2.50 лв.

190 г
10.25 лв.

1 кг
4.00 лв.

1 бр.
1.20 лв.

0.4 кг
9.60 лв.

1 връзка
2.50 лв.

1 връзка
2.00 лв.


560 мл
4.70 лв.

580 мл
2.65 лв. 3.00 лв.


500 г
2.75 лв.


12 бр.
4.50 лв.

1 бр.
3.00 лв.

0.5 кг
3.25 лв.

500 г
4.65 лв.

3 кг
4.35 лв.

10.50 лв.


1 кг
5.00 лв.


250 г
2.50 лв.

5.00 лв.


6 бр.
3.60 лв.