Популярни продукти този месец

* показва се броят на поръчките за последните 30 дни
4.00 лв.

2.50 лв.

10 бр.
6.00 лв.

1 връзка
1.00 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 кг
3.00 лв.

4.70 лв. 5.35 лв.

500 г
4.70 лв.

1 връзка
1.50 лв.

3.00 лв.

20.55 лв.

5.20 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 кг
1.70 лв.

1 връзка
2.30 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 кг
1.45 лв.

8.40 лв.

1 кг
2.90 лв.

3.00 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 кг
2.00 лв.

7.80 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1 кг
4.00 лв.

1 връзка
2.50 лв.

500 г
5.50 лв.

6 бр.
3.60 лв.

1 кг
2.90 лв.

7.50 лв.

1 кг
3.00 лв.

12 бр.
3.60 лв.

5.60 лв.

580 мл
2.40 лв. 2.66 лв.

16.70 лв.