Популярни продукти този месец

Бърза поръчка
* показва се броят на поръчките за последните 30 дни
100 г
2.80 лв.

10 бр.
6.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

2.20 лв.

100 г
2.80 лв.

1 бр.
2.50 лв.

1 бр.
7.00 лв.

1 бр.
2.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

2.20 лв.

1 кг
1.70 лв.

200 г
6.70 лв.

3.60 лв.

9.35 лв.

1 връзка
2.50 лв.

1 кг
2.50 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1.65 лв.

14.00 лв.

11.70 лв.

10.50 лв.

6.25 лв.

1 бр.
2.20 лв.

1 л
1.50 лв.

3.50 лв.

0.8 кг
16.00 лв.

330 г
5.50 лв.

1 кг
3.75 лв.

2.20 лв.

1 л
4.00 лв.

12 бр.
3.60 лв.