За нас

Хранкооп София е кооперация между производители и потребители на чиста храна.

Нашата мисия е осигуряването на достъп до чиста храна.

Основна цел и начин за постигане на мисията ни е подкрепата на малките производители на чиста храна и улеснявато на достъпа на потребителите до нея, чрез организиране на хранителни кооперативи, фермерски пазари, различни събития на тема чиста храна и устойчив начин на живот и др. Вече 10 години ние от Хранкооп създаваме условия за реализиране на чиста, местна и сезонна продукция. Сред най-успешните ни проекти са “Да спасим 10 тона леща” (2012), фермерските пазари на Римската стена (от 2013), Иван Вазов (от 2014), парк Заимов (от 2014), Оборище (от 2015), Банкя и Добрич (от 2017).

Когато купувате храна от производителите на Хранкооп, вие ги подкрепяте икономически, но и насърчавате кооперирането им, както и екологичното земеделие, неизползването на антибиотици, подобрители и овкусители, пестициди и други индустриални отрови. По този начин заедно с тях опазваме както собственото си здраве, така и природата, традициите на българското село; насърчаваме инициативността им, търсенето на ново познание и адаптирането им към климатичните промени.

За връзка с нас:

co@hrankoop.com

0883468348

----------------------------

Повече за Хранкооп - www.hrankoop.com