Ферма Странджа

Местоположение: Бургас

Фермата е създадена през 2000 година.

През 2010г. е поставено началото на създаване стадо коне от породата "Български Тежковоз". През 2012г. във фермата създадохме стадо говеда от породата "Херефорд". През 2018г.  започнахме производство на крайни продукти по изпитани стари традиционни рецепти без консерванти и подобрители. 

За гарантираме качеството на месото, в собствената ни ферма отглеждаме приблизително 500 крави и 400 коня, заедно с други фермерски животни.

Животните, които отглеждаме пасищно, прекарват целия си живот в среда близка до ествествената им, хранят се само с тревата от необработвани от човешка ръка поляни и се радват на свеж въздух. Така гарантираме чисто и вкусно месо, получено по един изцяло природосъобразен начин. Нашата продукция от свободно отглеждани животни е по-вкусна и биологично по-пълноценна за човешкия организъм. Начинът, по който се хранят животните, има огромен ефект върху качественото съдържанието на протеини в месото им.

Всички животни са чипирани, имунизирани със здравни картони.

Обработката на животните става хуманно в собствени регламентирани кланични обекти (кланици, транжорни и месопреработвателни предприятия), регистрирани в ОДБХ. Използва се и методът халал.

Продуктите ни се произвеждат в обект, регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните. Използваната суровина е трупно месо, охладено, от здрави, добре хранени и гледани в нашата ферма животни.

Продуктите са произведени по стари изпитани български рецепти.

Производството е в лимитирани серии.

Продукти на "Ферма Странджа"

Бърза поръчка