Месо и риба

Бърза поръчка

Най-продавани

0.6 кг
14.40 лв.
0.6 кг
12.00 лв.
0.6 кг
14.60 лв.
9.35 лв.
1.7 кг
20.40 лв.
6.25 лв.
5.00 лв.
14.95 лв.
10.40 лв.
11.20 лв.

3.75 лв.

18.70 лв.

14.95 лв.

9.35 лв.

16.80 лв.

580 мл
14.00 лв.

9.35 лв.

7.85 лв.

10.50 лв.

8.40 лв.

8.96 лв.

12.32 лв.

26.70 лв.

11.90 лв.


160 г
13.90 лв.

15.90 лв.

15.90 лв.

0.5 кг
13.20 лв.

0.5 кг
12.85 лв.

12.20 лв.

0.5 кг
15.00 лв.

13.20 лв.

0.6 кг
14.60 лв.

14.00 лв.

100 г
8.00 лв.

160 г
13.60 лв.

14.00 лв.

10.85 лв.

9.85 лв.

0.16 кг
10.00 лв.


6.25 лв.

5.00 лв.

0.6 кг
14.40 лв.

10.40 лв.

0.6 кг
12.00 лв.

1.7 кг
20.40 лв.

7.00 лв.

5.95 лв.

14.00 лв.

20.30 лв.

27.05 лв.

14.55 лв.

0.2 кг
12.20 лв.

0.2 кг
12.20 лв.

100 г
14.00 лв.

180 г
10.00 лв.


0.16 кг
13.60 лв.

9.55 лв.

9.50 лв.

0.3 кг
12.00 лв.