ЕТ Гази - Зейнел Гази

Местоположение: с. Ябланово, Сливен

Козефермата на ЕТ Гази - Зейнел Гази е построена на терен с площ 4 дка, с. Ябланово, община Котел, област Сливен, разполагаща с необходимата инфраструктура (пътища, електрификация и водоснабдяване) за нормално функциониране на обекта, съгласно зоохигиенните и ветеринарно-медицински изисквания на нормативните уредби. Отглеждат се 300 бр. животни от породата българска бяла млечна коза, тогенбургска коза, както и местна българска коза. Средно живо тегло 50кг.

Начинът на отглеждане на животните е оборно пасищно. Спазването на ветеринарномедицинските изисквания е удостоверено от Областната дирекция по безопасност на храните гр.Сливен. Към козефермата има изградена доилна зала и модулна мандра.

ЕТ ГАЗИ-ЗЕЙНЕЛ ГАЗИ е изпълнител по проект за изграждане и закупуване на оборудване за козеферма, доилна зала и модулна мандра за производство на висококачествени млечни продукти, финансирана от Европейската Програма за Развитие на Селските Райони, под мярка 4.1.- Инвестиции в земеделски стопанства. Общата финансова инвестиция е в размер на 1 млн лв., включващо финансово подпомагане от Европейския съюз в размер на 500 000 лв.

Продукти на "ЕТ Гази - Зейнел Гази"

Бърза поръчка