Ферма ЯЙКО

Местоположение: с. Царичина, Костинброд

Ферма ЯЙКО е собственост на земеделски производител Младен Георгиев Кузманов и се намира в землището на с. Царичина, община Костинброд.

От септември 2017 година се увлякох по отглеждането на пъдпъдъци , а в последствие и с отглеждането на екзотични породи птици - кокошки, фазани, пауни, токачки и др. През март-април 2018 г. вече имах добив на яйца, който далеч надминаваше потребностите ми .
Това ме накара да търся регламентиран пазар за продукцията, която получавах от птиците . Направих нужното, пред областната дирекция по безопасност на храните София област, от където обекта беше инспектиран и в момента на първоначалната ми регистрация през м. август 2018 г. за пласиране на продукция по Наредба 26 разполагах с 230 пъдпъдъка от породите „ФАРАОН", „МАНДЖУРСКИ", „БЯЛ АНГЛИЙСКИ" и „СМОКИНГ", както и с 42 кокошки от породите „ЛЕГХОРН", „ВИАНДОТ“, "БРАМА", "КОХИН" и др. На 17.08.2018 г. ми беше издадено удостоверение 107 за директни доставки на пъдпъдъчи яйца , което след кандидатстването ми за предлагане и на кокоши яйца беше анулирано и издадено актуално удостоверение 110/14.09.2018 Г. ЗА ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪЦИ И ЯЙЦА ОТ КОКОШКИ. В настоящия момент имам над 450 бр. пъдпъдъци и около 70 бр. кокошки

Продукти на "Ферма ЯЙКО"

Бърза поръчка
12 бр.
4.30 лв.

10 бр.
5.75 лв.

6 бр.
4.30 лв.