Фондация Корен

Местоположение: София

Ние сме група млади професионалисти, идващи от различни сфери. Във фондация “КОРЕН” ни обединява споделената визия за лична кауза да осъществяваме идеи за развитието на устойчива култура като начин на живот в градовете.

Фондация “КОРЕН” споделя мисията да намира място на природата в градовете и да допринася за развитието на нова устойчива култура в България и на глобално ниво.

Дейностите ни се стремят да разработват, утвърждават, развиват и реализират различни стратегии, модели и технологии за устойчиво развитие в областите на архитектурата, земеделието, образованието и културата.

Нашите проекти имат за цел да популяризират икономическите, социалните и екологичните предимства на модели, които опазват, развиват и подобряват природните ресурси, ландшафта, биологичното разнообразие и качеството на живот на хората.

В основата на нашата работа стои осъществяването на сътрудничества с природозащитни и екологични организации, университети, държавни, областни и общински органи, както и със сродни на Фондацията организации.

Продукти на "Фондация Корен"

Бърза поръчка