Манастир Благовещение

Местоположение: с. Копиловци, Кюстендил

Организираното земеделие и скотовъдството в Европа се появяват първо на Балканите. На територията на България е намерено най-старото колело в света, както и най-старото обработено злато. Дълго преди германи, ибери и римляни да се научат да боравят със желязото, ковашкият занаят е усвоен от население, живеещо по нашите земи. Проповядването на християнството в Европа започва от о. Самотраки - древното балканско тракийско светилище. Апостол Павел разпространява благовестието от Йерусалим до Илирик, а учениците му в Тракия, Македония и Илирия. Според ап. Павел, който се е стремял да опази Христовото учение от примеси, основаните църковни общини, са пример за безукорна вяра в тогавашния християнизиращ се свят. Днес всичко това звучи абстрактно, чуждо, без значение и все пак то е част от нашата идентичност. Идентичността, която възпитава историята, чрез духа и културата на предците, е определяща за бъдещето на всеки народ. Отстояването на памет, език и вяра е това, което помага на българите да оцеляват на кръстопътя наречен Балкани.

Продукти на "Манастир Благовещение"

Бърза поръчка

1 бр.
3.80 лв.

1 л
5.00 лв.50 г
2.20 лв.