Овис

Местоположение: Дюлево

Ферма Овис се намира в с.Дюлево, близо до гр.Стрелча, в южните подножия на Средна гора. Отглеждаме овце и крави.  
Животните са на свободно пасищно отглеждане през голяма част от годината - без изкуствени фуражи, хормони и антибиотици. През зимата се хранят със сено и силаж - собствено производство. Към фермата има изградено млекопреработвателно предприятие /мини-мандра/ за преработка на собствено мляко, която е вписана в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни към Българската агенция по безопасност на храните. Произвеждаме овче и краве сирене, кашкавал и кисело мляко. Продуктите се произвеждат по традиционни методи, но същевременно спазвайки всички санитарно-хигиенни и нормативни изисквания. 

Продукти на "Овис"

Бърза поръчка
10.85 лв.