Пчелно стопанство Панов

Местоположение: Тополовград

Основната цел на Пчелно стопанство Панов е отглеждане на пчелни семейства по природосъобразен начин и добиване на чисти пчелни продукти в района на Сакар планина. Към момента в стопанството се отглеждат около 170 пчелни семейства. Съгласно изискванията за биологично производство пчелните семейства не се подхранват нито преди, нито по време, нито след пашата. Не се третират със синтетични препарати, антибиотици и други недопустими в биологичното пчеларство вещества.

Пчелините са разположени в райони, които са подбирани с цел осигуряване на най-добрите възможни условия за живот на пчелните семейства и добиване на чисти биологични продукти. Регистрирани са в Българската агенция по безопасност на храните и са под наблюдение на сертифициращ орган за биологично производство. Извършена е и надлежна регистрация по Наредба 26 за директни доставки на малки количества суровини и храни.

В стопанството използваме най-доброто пчеларско оборудване в света. Пакетирането се извършва само в нов амбалаж със сертификат, а помещенията позволяват спазване на безупречна хигиена и недопускане на примеси в пчелните продукти. 

Растителното многообразие в района на Сакар планина осигурява добив на различни видове мед и пчелни продукти. Предлаганите от стопанството продукти включват пчелен мед, прашец, прополис, пчелно млечице, биостимулатор, балсами с пчелни продукти и др. Считаме, че продуктите са от най-високо качество и поради това бихме искали да ги предлагаме директно на крайни потребители по начин, който позволява осъществяване на непосредствен контакт между производител и потребител: на фермерски пазари, изложения, както и онлайн.

Наред с опазването на пчелните семейства и добиването на чисти пчелни продукти имаме и още една цел - да осигуряваме досег до природата на тези, които идват след нас, за да я опознаят. И да им показваме, че трябва да я ценят и пазят, като използват нейните блага по разумен и устойчив начин. 

Продукти на "Пчелно стопанство Панов"

Бърза поръчка
750 г
17.50 лв. 19.50 лв.

314 мл
13.00 лв. 14.00 лв.

380 г
15.00 лв.


20 мл
6.60 лв. 7.00 лв.