Плодове и зеленчуци

* показва се броят на поръчките за последните 30 дни
1 кг
5.00 лв.

1 кг
2.00 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 връзка
2.40 лв.

1 връзка
2.30 лв.

0.5 кг
5.00 лв.

0.5 кг
3.00 лв.

1 бр.
3.50 лв.

3.00 лв.

1 кг
3.00 лв.

4.70 лв. 5.35 лв.

500 г
4.00 лв.

1 кг
5.50 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 връзка
2.50 лв.

1 кг
2.15 лв.

1 връзка
2.00 лв.

5.50 лв.

1 кг
2.90 лв.

1 кг
1.70 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 кг
1.50 лв.

1 кг
3.00 лв.

3.00 лв.

1 кг
3.00 лв.

1 връзка
2.40 лв.

1 връзка
1.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1 връзка
1.50 лв.

500 г
4.70 лв.

80 г
3.65 лв.

80 г
3.65 лв.

1.50 лв.

1.50 лв.

100 г
8.00 лв.

1 кг
4.00 лв.

14.00 лв.

1 кг
4.00 лв.


3.50 лв.

3.50 лв.

1 кг
2.90 лв.

1 кг
2.90 лв.

1 кг
2.90 лв.

1 връзка
3.00 лв.

50 г
3.65 лв.

1 кг
3.50 лв.

2.50 лв.

500 г
4.00 лв.

1 бр.
1.00 лв.

1 кг
7.00 лв.

14.00 лв.

6.00 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 кг
5.50 лв.

1 кг
5.50 лв.

1 кг
5.50 лв.

1 връзка
2.50 лв.

500 г
5.50 лв.

1 кг
6.70 лв.

4.00 лв.

4.70 лв. 5.35 лв.


1 връзка
1.60 лв.

3.00 лв.