Плодове и зеленчуци

Бърза поръчка
* показва се броят на поръчките за последните 30 дни

Най-продавани

100 г
2.80 лв.
1 връзка
1.80 лв.
2.20 лв.
100 г
2.80 лв.
1 бр.
2.50 лв.
1 бр.
2.00 лв.
1 връзка
2.00 лв.
2.20 лв.
1 връзка
2.70 лв.

100 г
3.35 лв.

1 бр.
2.20 лв.

1 кг
3.75 лв.

6.25 лв.

3.60 лв.

3.50 лв.

1 бр.
2.50 лв.

1 връзка
2.50 лв.

120 г
1.60 лв.

100 г
1.90 лв.

50 г
1.90 лв.


20 г
2.70 лв.

100 г
2.80 лв.

20 г
5.35 лв.

20 г
2.70 лв.

20.00 лв.

60 г
2.40 лв.

100 г
5.35 лв.

1 бр.
7.00 лв.

2.20 лв.

2.20 лв.


100 г
2.80 лв.

200 г
6.80 лв.

1 бр.
2.00 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

1 бр.
2.50 лв.

1 връзка
1.50 лв.

2.20 лв.

1.65 лв.

1 връзка
1.50 лв.

1 кг
2.50 лв.

1 връзка
2.00 лв.

1.50 лв.

14.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

1 кг
1.70 лв.

1.80 лв.


100 г
8.00 лв.

1.87 лв.

1 кг
3.00 лв.

3.50 лв.