Плодове и зеленчуци

Бърза поръчка

Най-продавани

100 г
2.60 лв.
1 бр.
2.50 лв.
4.00 лв.
1 бр.
2.50 лв.
2.70 лв.
1 връзка
1.50 лв.
1 бр.
6.00 лв.


250 г
4.10 лв.

3.50 лв.

50 г
3.90 лв. 4.20 лв.

30 г
3.30 лв. 3.50 лв.

20 г
2.70 лв.

20 г
5.35 лв.

20 г
2.70 лв.

1 бр.
2.50 лв.

3.00 лв.

100 г
2.60 лв.


3.00 лв.

1 връзка
1.80 лв.

2.70 лв.

2 кг
6.00 лв.

1 връзка
1.70 лв.

1 връзка
1.40 лв.

1 бр.
2.50 лв.

4.50 лв.

1 кг
3.00 лв.14.50 лв.

1 кг
4.00 лв.


2.00 лв.

6.00 лв.

1 бр.
7.00 лв.


1 бр.
4.00 лв.

1 бр.
6.00 лв.

1 бр.
6.00 лв.

1 бр.
6.00 лв.

1 бр.
6.00 лв.

1 бр.
6.00 лв.

4.00 лв.

500 г
3.50 лв.

1 връзка
2.40 лв.1 връзка
1.50 лв.

4.30 лв.


70 г
3.30 лв. 3.50 лв.


4.00 лв.

6.70 лв.


20 г
8.10 лв.


6.75 лв.

1 кг
4.00 лв.

4.00 лв.


2.70 лв.

3.50 лв.

3.00 лв.

3 кг
9.00 лв.