Ядки и тахани

Бърза поръчка
0.5 кг
14.90 лв.

5.00 лв.

9.60 лв.

380 г
16.50 лв.

10.15 лв.

250 мл
13.50 лв.

500 г
16.20 лв.

380 г
16.35 лв.

8.50 лв.

3.50 лв.

0.5 кг
5.00 лв.

5.00 лв.

7.00 лв.

380 г
9.50 лв.

380 г
7.00 лв.

380 г
9.50 лв.

250 г
11.00 лв.

250 г
11.00 лв.

8.10 лв.

380 г
5.40 лв.

0.5 кг
14.90 лв.