Ядки и тахани

Бърза поръчка

Най-продавани

0.5 кг
14.90 лв.
250 г
11.00 лв.
9.60 лв.
720 г
15.60 лв.
380 г
8.10 лв.
0.5 кг
10.15 лв.
250 г
11.00 лв.
12.20 лв.
0.5 кг
14.90 лв.

9.60 лв.

13.50 лв. 16.20 лв.

380 г
17.30 лв.

250 мл
13.50 лв.

250 мл
13.50 лв.

500 г
16.20 лв.

500 г
16.20 лв.

380 г
17.30 лв.

5.25 лв.

6.80 лв.

12.20 лв.

380 г
10.20 лв.

380 г
8.10 лв.

380 г
7.45 лв.

720 г
15.60 лв.

200 г
10.20 лв.

200 г
20.60 лв.

200 г
10.55 лв.

380 г
10.15 лв.

380 г
9.50 лв.

380 г
14.90 лв.

320 мл
14.50 лв.

250 г
11.00 лв.

250 г
11.00 лв.

250 г
5.40 лв.

0.5 кг
6.10 лв.

380 г
5.40 лв.

0.1 кг
3.00 лв.

0.5 кг
10.15 лв.

0.5 кг
14.90 лв.