Ядки и тахани

Бърза поръчка
0.5 кг
14.90 лв.

9.60 лв.

13.50 лв. 16.20 лв.

380 г
17.30 лв.

10.80 лв.

250 мл
13.50 лв.

500 г
16.20 лв.

380 г
17.30 лв.

6.80 лв.

380 г
9.50 лв.

380 г
7.00 лв.

720 г
15.60 лв.

200 г
10.20 лв.

200 г
20.60 лв.

200 г
10.55 лв.

380 г
9.50 лв.

380 г
9.50 лв.

380 г
14.90 лв.

250 г
11.00 лв.

250 г
11.00 лв.

250 г
5.40 лв.

0.5 кг
6.10 лв.

380 г
5.40 лв.

0.5 кг
14.90 лв.